زمان ثبت : 1389/09/07 در ساعت 01:03 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : عبدالحمید یوسفی

عنوان : ضرب المثلها


ضرب المثلها 


) بزرگترین ثروت فقر آرزوهاست

The greates wealth is a poverty of desives

2)آزادآن کسی است که مطابق میل خویش زندگی کند

He is free who lives as he chooses

3) زندگی مثل پیاز است ، لایه لایه پوست می کنی و بعد می بینی چیزی در درون آن نیست

Life is like an onion  you peel off layer after layer and than you find there's nothing in it

4) باید در جهت ترسمان سفر کنیم

We must travel in the direction of our fear

5) کسی که آرزوهای خود را رها کند،مرگ خود را آغاز می کند

He begins to die who quits his desires

6) موفقیت و عشق،به انسان جسور،روی خوش نشان میدهد

Fortune and love favour the bold

7) مواظب باش دل به چه می بندی چون مطمئناً متعلق به تو خواهد بود

Be careful what you set your heart upon-for it will surely be your

8) کامیابی انسانهای زیادی را به وادی ناکامی کشانده

Success has made failures of many men

9) خوش به حالی کسی که از دیگران توقع حق شناسی ندارد چون ناامید نمی شود

Blessed is he who expects no gratitude for he shall no be disappointed

10)      یا کاملا برده باشید یا کاملا آزاد

Either be wholly slaves or wholly free

11)      چه قدر بد است که انسان فکر کند آنچه مردم درباره او می گویند حقیقت دارد

How awful to reflect that what people say of us is true

12)      بخت و اقبال همان قدر به سراغ ما می آید که ما به سراغ آن می رویم

Fortune comes to meet us not less often than we go to meet her

13)      برای آدم بد بخت مرگ به منزله تخفیف از حکم حبس ابد است

For the unhappy man death is the commutation of a sentence of life imprisonment

14)      هزار قدم به پیش نهصد و نودو نه قدم به پس این همان «موفقیت» است

A thousand things advance nine hundred and ninety nine retreat that is grogress

15)      اندوهگین بودن یک انسان گستاخی در برابر خداوند است

This impious in a good man to besad

16)      همه می خواهند عمر دراز داشته باشند اما نمی خواهند پیر شوند

All would live ling but non would be old

17)      آنهایی که گذشته را مطالعه نمی کنند اشتباهاتش را تکرار می کنند

Those who don't study the past will repeat its errors

18)      آتش طلا را می آزماید و ناملایمات انسان های شجاع را

The fire proves gold adversity brave men

19)      پیروزی هزار پدر دارد اما شکست یتیم است

Victory has hundred fathers but d feat is on orphan

20)      اگر طالب چیزی هستید آن را فقط از خودتان طلب کنید

If you wish for anything good seek it from yourself 

 

بر گرفته شده از سایت : http://suomi.blogfa.com/