زمان ثبت : 1389/11/15 در ساعت 08:31 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : عبدالحمید یوسفی

عنوان : دوم سالگرد حسین علی یوسفی


 

 

امروز 4 فبروری برابر است با دوم یاد بود از سالگرد شهید حسین علی یوسفی چیرمین هزاره دموکراتیک پارتی .

حسین علی یوسفی یکی از انعده رهبران بزرگ است علاوه بر این که  در قبال مردم هزاره های کویته احساس مسولیت کرده و خدمات زیادی را اجرا نموده است علاوه بر آن در قبال مردم هزاره های افغانستان نیز مسولیت های را بر عهده گرفته و خدمات زیادی را به انجام رسانیده است .

حسین علی یوسفی که در هر بخش فرهنگی هنری  اجتماعی  سیاسی خدمات شایانی را نموده که از مردم پوشیده نیست. امروز هم این جلسه به یاد بود و دوم سالگرد  این رهبر بزرگ برنامه  شده بود و به اساس این برنامه ریزی خود به اتمام رسید در حوالی ساعت 4:45 بعد از ظهر بود که جلسه با تلاوت قران کریم توسط قاری قران نجیب شروع شد .

بعد از تلاوت قران کریم جناب عبدالحسن شروع به سخن رانی کرد تقریبا مدت نیم ساعت سخن رانی کرد ودر این مدت از خاطره های که با شهید حسین علی یوسفی داشت با مخاطبین در میان گذاشت و به نکات های مهم نیز اشاره نمود او درباره اینکه در این اوقات دست نشانده های بعضی از کشور ها که از قبل در میان ما مردم در کار بوده که در سابق با نام و مهر های مستقیم و حال و تغییر نام و تغییر شکل بیرق و تغییر مهر دست به فعالیت می زند این دست نشانده ها چنان در گذشته خطر های را به ملت ما متحمل شده حال می تواند از ان  خطرناکتر و قویتر اسیب را بر ملت ما متحمل شود.

بعد از جناب عبدالحسن شخص دوم هزاره دموکراتیک پارتی وسابق ناظم هزاره تاون جناب احمد علی کهزاد روی استیج امد او زمن اینکه شهادت حسین علی یوسفی را به  خانواده و هم فکرانش تسلیت گفت

در باره این که هزاره ها باید که متحد باشند و تنها راهی برای اینده خوب اتحاد تمام هزاره ها است در این باره به نکته های خوبی اشاره کرد او گفت بعضی از احزاب که در خانه های شما رجوع کرده و شعار داده که شما از ما هستید و  ما می توانیم که شناخت کارت های شما که بلاک شده ما با شما همکاری می کنیم که دوباره باز اش کنیم و در این باره گفت در بلوچستان حدوت 50 هزاره شناخت کارد بلاک است و تقریبا به تعداد 2000 ان از مردم هزاره است دیگر 48000  آن از همان مردم است که این حزب سیاسی مربوط آن است .

بعد از احمد علی کهزاد سابق کنسیلر جناب عزیز روی استیج امد و در باره فکر سیاسی شهید حسین علی یوسفی سخنان را برای مردم  رسانید و بعد از جناب کنسیلر عزیز  شخص اول هزاره دیموکراتیک پارتی خالق هزاره روی استیپج امد او نیز در مدت سخنرانی های خود به نکات های مهم اشاره کرد در باره اهمیت شهر کویته که به همین زودی ها از اهمیت خاصی بر خوردار خواهد شد اشاره کرد و در باره کتاب حسین علی یوسفی که یکی از مهمترین کتاب در عرصه فرهنگی و اجتماعی و ادبیات هزاره گی که در سه زبان هزاره گی دری و انگلسی  در آن گنجانیده شده گفت که یکی از مهمترین اثاری در عرصه فرهنگی است .