زمان ثبت : 1389/12/04 در ساعت 10:36 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : عبدالحمید یوسفی

عنوان : فیلم کوتاه از نیقلعه


فیلم کوتاه که مربوط نیقلعه می شود چند سال پیش  از طرف دو جوان نیقلعه ای  دریافت کرده بودم گفتم  در نمایش بگذارم !   

                    تشکر زیاد از این دوجوان که در این زمینه زحمت کشیده  

 

 

 

  

 

                                  برای دیدن بخش اول ۱ کلیک کنید.   

 

                                   برای دیدن بخش دوم  2 کلیک کنید.  

  بعد از دیدن کلیپ ها  نظر شما برای ما معتبر است !