زمان ثبت : 1391/11/21 در ساعت 11:34 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : عبدالحمید یوسفی

عنوان : به بهانه چهارومین سالگرد حسین علی یوسفی


 چهارومین سالگرد رهبر شهید حسین علی یوسفی برگذار شد!

به خاطر یاد بود از رهبر شهید حسین علی یوسفی امسال هم از طرف هزاره استودیند فیدریشن و هم از طرف هزاره دیموکراتیک تجلیل به عمل امد!  مراسم که به این خاطر برگزار شده بود برای مردم ما بسیار با ارزش تمام شد، در این مراسم از انعده اشخاص که به شعر های هزاره گی علاقه مند بودند فرصت داده شد که روی اشعار هزاره گی کار کرده و انرا به خوانش بگیرند.

که خود نشان دهنده علاقه مندی جوانان و نوجوان را نشان می دهد کسانی که شعر های هزاره گی را می سرودند همچنان در لباس های هزاره گی بیش روی مایکرافون حاضر می شد که این تاثیر زیاد روی فرهنگ دوستی شان را نشان می داد و زنان که پنجاه فیصد جامعه را تشکیل می دهد به کار های هنر دستی که شامل کلاه ، لباس های خامک دوزی ، پتو های خامک دوزی است تشویق می شوند که می توانند از این طریق ابراز معاش نماید. که در این صورت توانسته است هم روی فرهنگ خود مسلط شود و برای جهانیان نشان دهد که ما همان مردم فرهنگ دوست بوده ایم و هستیم، هنوز که صد ها است که فرهنگ ما به وجود امده رویش کار می کنیم و شما بفهمید که فرهنگ ما چقدر غنی بوده که ما هنوز می خواهیم انرا ادمه دهیم. 


نکته دیگر که توجه مرا به خود جلب نمود سخنرانی انها به زبان هزاره گی بود شما شاهد آن بوده اید که در مناطق دور دست هزاره جات روحانیون ما و یا اساتید که در کدام منطقه از مشغول تدریس است به زبان فارسی و یا دری کوشش دارند که خواسته های خود را به سمع دیگران برساند در حالیکه در عموم مجالس که در کویته برگزار می شود کوشش به میان می اید که به زبان هزراه گی سخنرانی کند. این هم بیانگر علاقه و دوست داشتن انها به زبان هزاره گی میباشد.